دانلود آهنگ امام زمان  

فوق العاده زیباست


اگه دانلود نمی کنی حداقل گوش کنمتاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد.
توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشد
با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.


param name="AutoStart" value="False">

د

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ امام زمان  

فوق العاده زیباست


اگه دانلود نمی کنی حداقل گوش کنمتاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد.
توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشد
با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.


param name="AutoStart" value="False">

د

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ امام زمان  

فوق العاده زیباست


اگه دانلود نمی کنی حداقل گوش کنمتاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد.
توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشد
با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.


param name="AutoStart" value="False">

د

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ امام زمان  

فوق العاده زیباست


اگه دانلود نمی کنی حداقل گوش کنمتاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد.
توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشد
با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.


param name="AutoStart" value="False">

د

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ امام زمان  

فوق العاده زیباست


اگه دانلود نمی کنی حداقل گوش کنمتاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد.
توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشد
با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.


param name="AutoStart" value="False">

د

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ امام زمان  

فوق العاده زیباست


اگه دانلود نمی کنی حداقل گوش کنمتاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد.
توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشد
با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.


param name="AutoStart" value="False">

د

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ امام زمان  

فوق العاده زیباست


اگه دانلود نمی کنی حداقل گوش کنمتاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد.
توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشد
با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.


param name="AutoStart" value="False">

د

ادامه مطلب  

معرفی+دانلود کتاب زیبای تاریخچه زمان هاوکینگ  

"تاریخچه زمان" کتاب زیبا و البته پرفروش استیون هاوکینگ، فیزیکدان مشهور انگلیسی است که 
درک و تصویر شما از جهان را قطعا دگرگون خواهد کرد.
شاید مهمترین مزیت این کتاب نسبت به سایرین  علاوه بر متن روان،
  مفهومی بودن و وجود نداشتن حتی یک معادله ریاضی است که واقعا آنرا اثری منحصر بفرد و جذاب و همه فهم میکند.
مطمئنا درک و ساختار ذهنی شما پس از خواندن این کتاب جذاب،
متفاوت و البته گسترده تر و هوشمند تر خواهد بود و با مفاهیم فیزیک جدید آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب  

معرفی+دانلود کتاب زیبای تاریخچه زمان هاوکینگ  

"تاریخچه زمان" کتاب زیبا و البته پرفروش استیون هاوکینگ، فیزیکدان مشهور انگلیسی است که 
درک و تصویر شما از جهان را قطعا دگرگون خواهد کرد.
شاید مهمترین مزیت این کتاب نسبت به سایرین  علاوه بر متن روان،
  مفهومی بودن و وجود نداشتن حتی یک معادله ریاضی است که واقعا آنرا اثری منحصر بفرد و جذاب و همه فهم میکند.
مطمئنا درک و ساختار ذهنی شما پس از خواندن این کتاب جذاب،
متفاوت و البته گسترده تر و هوشمند تر خواهد بود و با مفاهیم فیزیک جدید آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب  

معرفی+دانلود کتاب زیبای تاریخچه زمان هاوکینگ  

"تاریخچه زمان" کتاب زیبا و البته پرفروش استیون هاوکینگ، فیزیکدان مشهور انگلیسی است که 
درک و تصویر شما از جهان را قطعا دگرگون خواهد کرد.
شاید مهمترین مزیت این کتاب نسبت به سایرین  علاوه بر متن روان،
  مفهومی بودن و وجود نداشتن حتی یک معادله ریاضی است که واقعا آنرا اثری منحصر بفرد و جذاب و همه فهم میکند.
مطمئنا درک و ساختار ذهنی شما پس از خواندن این کتاب جذاب،
متفاوت و البته گسترده تر و هوشمند تر خواهد بود و با مفاهیم فیزیک جدید آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب  

معرفی+دانلود کتاب زیبای تاریخچه زمان هاوکینگ  

"تاریخچه زمان" کتاب زیبا و البته پرفروش استیون هاوکینگ، فیزیکدان مشهور انگلیسی است که 
درک و تصویر شما از جهان را قطعا دگرگون خواهد کرد.
شاید مهمترین مزیت این کتاب نسبت به سایرین  علاوه بر متن روان،
  مفهومی بودن و وجود نداشتن حتی یک معادله ریاضی است که واقعا آنرا اثری منحصر بفرد و جذاب و همه فهم میکند.
مطمئنا درک و ساختار ذهنی شما پس از خواندن این کتاب جذاب،
متفاوت و البته گسترده تر و هوشمند تر خواهد بود و با مفاهیم فیزیک جدید آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب  

از برهان تا عرفان ، زمان بعد چهارم ( 12 )  

متاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد. توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشد با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.
دریافت

ادامه مطلب  

از برهان تا عرفان ، زمان بعد چهارم ( 12 )  

متاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد. توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشد با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.
دریافت

ادامه مطلب  

ویژگی‌های یاران خاصّ حضرت مهدی(عج)  

ویژگی‌های یاران خاصّ حضرت مهدی(عج)

انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, بزرگترین قیامی است که بشریت در تاریخ، نظاره گر آن خواهد بود, و چنین انقلاب عظیمی را باید دارای افراد شایسته و خاص یاری کنند. با اندکی تأمل در میان روایات تبیین کننده‌ی تعداد و احوال یاران حضرت مهدی علیه السلام, این امر که تعداد یاران خاصّ حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف), سیصد و سیزده نفر است؛ به وضوح تبیین گردیده است. در میان این دسته از روایات برای این اف

ادامه مطلب  

ویژگی‌های یاران خاصّ حضرت مهدی(عج)  

ویژگی‌های یاران خاصّ حضرت مهدی(عج)

انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, بزرگترین قیامی است که بشریت در تاریخ، نظاره گر آن خواهد بود, و چنین انقلاب عظیمی را باید دارای افراد شایسته و خاص یاری کنند. با اندکی تأمل در میان روایات تبیین کننده‌ی تعداد و احوال یاران حضرت مهدی علیه السلام, این امر که تعداد یاران خاصّ حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف), سیصد و سیزده نفر است؛ به وضوح تبیین گردیده است. در میان این دسته از روایات برای این اف

ادامه مطلب  

ویژگی‌های یاران خاصّ حضرت مهدی(عج)  

ویژگی‌های یاران خاصّ حضرت مهدی(عج)

انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, بزرگترین قیامی است که بشریت در تاریخ، نظاره گر آن خواهد بود, و چنین انقلاب عظیمی را باید دارای افراد شایسته و خاص یاری کنند. با اندکی تأمل در میان روایات تبیین کننده‌ی تعداد و احوال یاران حضرت مهدی علیه السلام, این امر که تعداد یاران خاصّ حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف), سیصد و سیزده نفر است؛ به وضوح تبیین گردیده است. در میان این دسته از روایات برای این اف

ادامه مطلب  

ویژگی‌های یاران خاصّ حضرت مهدی(عج)  

ویژگی‌های یاران خاصّ حضرت مهدی(عج)

انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, بزرگترین قیامی است که بشریت در تاریخ، نظاره گر آن خواهد بود, و چنین انقلاب عظیمی را باید دارای افراد شایسته و خاص یاری کنند. با اندکی تأمل در میان روایات تبیین کننده‌ی تعداد و احوال یاران حضرت مهدی علیه السلام, این امر که تعداد یاران خاصّ حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف), سیصد و سیزده نفر است؛ به وضوح تبیین گردیده است. در میان این دسته از روایات برای این اف

ادامه مطلب  

ویژگی‌های یاران خاصّ حضرت مهدی(عج)  

ویژگی‌های یاران خاصّ حضرت مهدی(عج)

انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, بزرگترین قیامی است که بشریت در تاریخ، نظاره گر آن خواهد بود, و چنین انقلاب عظیمی را باید دارای افراد شایسته و خاص یاری کنند. با اندکی تأمل در میان روایات تبیین کننده‌ی تعداد و احوال یاران حضرت مهدی علیه السلام, این امر که تعداد یاران خاصّ حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف), سیصد و سیزده نفر است؛ به وضوح تبیین گردیده است. در میان این دسته از روایات برای این اف

ادامه مطلب  

ویژگی‌های یاران خاصّ حضرت مهدی(عج)  

ویژگی‌های یاران خاصّ حضرت مهدی(عج)

انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, بزرگترین قیامی است که بشریت در تاریخ، نظاره گر آن خواهد بود, و چنین انقلاب عظیمی را باید دارای افراد شایسته و خاص یاری کنند. با اندکی تأمل در میان روایات تبیین کننده‌ی تعداد و احوال یاران حضرت مهدی علیه السلام, این امر که تعداد یاران خاصّ حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف), سیصد و سیزده نفر است؛ به وضوح تبیین گردیده است. در میان این دسته از روایات برای این اف

ادامه مطلب  

ویژگی‌های یاران خاصّ حضرت مهدی(عج)  

ویژگی‌های یاران خاصّ حضرت مهدی(عج)

انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, بزرگترین قیامی است که بشریت در تاریخ، نظاره گر آن خواهد بود, و چنین انقلاب عظیمی را باید دارای افراد شایسته و خاص یاری کنند. با اندکی تأمل در میان روایات تبیین کننده‌ی تعداد و احوال یاران حضرت مهدی علیه السلام, این امر که تعداد یاران خاصّ حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف), سیصد و سیزده نفر است؛ به وضوح تبیین گردیده است. در میان این دسته از روایات برای این اف

ادامه مطلب  

ویژگی‌های یاران خاصّ حضرت مهدی(عج)  

ویژگی‌های یاران خاصّ حضرت مهدی(عج)

انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, بزرگترین قیامی است که بشریت در تاریخ، نظاره گر آن خواهد بود, و چنین انقلاب عظیمی را باید دارای افراد شایسته و خاص یاری کنند. با اندکی تأمل در میان روایات تبیین کننده‌ی تعداد و احوال یاران حضرت مهدی علیه السلام, این امر که تعداد یاران خاصّ حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف), سیصد و سیزده نفر است؛ به وضوح تبیین گردیده است. در میان این دسته از روایات برای این اف

ادامه مطلب  

ویژگی‌های یاران خاصّ حضرت مهدی(عج)  

ویژگی‌های یاران خاصّ حضرت مهدی(عج)

انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, بزرگترین قیامی است که بشریت در تاریخ، نظاره گر آن خواهد بود, و چنین انقلاب عظیمی را باید دارای افراد شایسته و خاص یاری کنند. با اندکی تأمل در میان روایات تبیین کننده‌ی تعداد و احوال یاران حضرت مهدی علیه السلام, این امر که تعداد یاران خاصّ حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف), سیصد و سیزده نفر است؛ به وضوح تبیین گردیده است. در میان این دسته از روایات برای این اف

ادامه مطلب  

ویژگی‌های یاران خاصّ حضرت مهدی(عج)  

ویژگی‌های یاران خاصّ حضرت مهدی(عج)

انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, بزرگترین قیامی است که بشریت در تاریخ، نظاره گر آن خواهد بود, و چنین انقلاب عظیمی را باید دارای افراد شایسته و خاص یاری کنند. با اندکی تأمل در میان روایات تبیین کننده‌ی تعداد و احوال یاران حضرت مهدی علیه السلام, این امر که تعداد یاران خاصّ حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف), سیصد و سیزده نفر است؛ به وضوح تبیین گردیده است. در میان این دسته از روایات برای این اف

ادامه مطلب  

ویژگی‌های یاران خاصّ حضرت مهدی(عج)  

ویژگی‌های یاران خاصّ حضرت مهدی(عج)

انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, بزرگترین قیامی است که بشریت در تاریخ، نظاره گر آن خواهد بود, و چنین انقلاب عظیمی را باید دارای افراد شایسته و خاص یاری کنند. با اندکی تأمل در میان روایات تبیین کننده‌ی تعداد و احوال یاران حضرت مهدی علیه السلام, این امر که تعداد یاران خاصّ حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف), سیصد و سیزده نفر است؛ به وضوح تبیین گردیده است. در میان این دسته از روایات برای این اف

ادامه مطلب  

ویژگی‌های یاران خاصّ حضرت مهدی(عج)  

ویژگی‌های یاران خاصّ حضرت مهدی(عج)

انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, بزرگترین قیامی است که بشریت در تاریخ، نظاره گر آن خواهد بود, و چنین انقلاب عظیمی را باید دارای افراد شایسته و خاص یاری کنند. با اندکی تأمل در میان روایات تبیین کننده‌ی تعداد و احوال یاران حضرت مهدی علیه السلام, این امر که تعداد یاران خاصّ حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف), سیصد و سیزده نفر است؛ به وضوح تبیین گردیده است. در میان این دسته از روایات برای این اف

ادامه مطلب  

ویژگی‌های یاران خاصّ حضرت مهدی(عج)  

ویژگی‌های یاران خاصّ حضرت مهدی(عج)

انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, بزرگترین قیامی است که بشریت در تاریخ، نظاره گر آن خواهد بود, و چنین انقلاب عظیمی را باید دارای افراد شایسته و خاص یاری کنند. با اندکی تأمل در میان روایات تبیین کننده‌ی تعداد و احوال یاران حضرت مهدی علیه السلام, این امر که تعداد یاران خاصّ حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف), سیصد و سیزده نفر است؛ به وضوح تبیین گردیده است. در میان این دسته از روایات برای این اف

ادامه مطلب  

ویژگی‌های یاران خاصّ حضرت مهدی(عج)  

ویژگی‌های یاران خاصّ حضرت مهدی(عج)

انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, بزرگترین قیامی است که بشریت در تاریخ، نظاره گر آن خواهد بود, و چنین انقلاب عظیمی را باید دارای افراد شایسته و خاص یاری کنند. با اندکی تأمل در میان روایات تبیین کننده‌ی تعداد و احوال یاران حضرت مهدی علیه السلام, این امر که تعداد یاران خاصّ حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف), سیصد و سیزده نفر است؛ به وضوح تبیین گردیده است. در میان این دسته از روایات برای این اف

ادامه مطلب  

ویژگی‌های یاران خاصّ حضرت مهدی(عج)  

ویژگی‌های یاران خاصّ حضرت مهدی(عج)

انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, بزرگترین قیامی است که بشریت در تاریخ، نظاره گر آن خواهد بود, و چنین انقلاب عظیمی را باید دارای افراد شایسته و خاص یاری کنند. با اندکی تأمل در میان روایات تبیین کننده‌ی تعداد و احوال یاران حضرت مهدی علیه السلام, این امر که تعداد یاران خاصّ حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف), سیصد و سیزده نفر است؛ به وضوح تبیین گردیده است. در میان این دسته از روایات برای این اف

ادامه مطلب  

ویژگی‌های یاران خاصّ حضرت مهدی(عج)  

ویژگی‌های یاران خاصّ حضرت مهدی(عج)

انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, بزرگترین قیامی است که بشریت در تاریخ، نظاره گر آن خواهد بود, و چنین انقلاب عظیمی را باید دارای افراد شایسته و خاص یاری کنند. با اندکی تأمل در میان روایات تبیین کننده‌ی تعداد و احوال یاران حضرت مهدی علیه السلام, این امر که تعداد یاران خاصّ حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف), سیصد و سیزده نفر است؛ به وضوح تبیین گردیده است. در میان این دسته از روایات برای این اف

ادامه مطلب  

ویژگی‌های یاران خاصّ حضرت مهدی(عج)  

ویژگی‌های یاران خاصّ حضرت مهدی(عج)

انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, بزرگترین قیامی است که بشریت در تاریخ، نظاره گر آن خواهد بود, و چنین انقلاب عظیمی را باید دارای افراد شایسته و خاص یاری کنند. با اندکی تأمل در میان روایات تبیین کننده‌ی تعداد و احوال یاران حضرت مهدی علیه السلام, این امر که تعداد یاران خاصّ حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف), سیصد و سیزده نفر است؛ به وضوح تبیین گردیده است. در میان این دسته از روایات برای این اف

ادامه مطلب  

اهل بیت (علیهم السلام) ، برترین ها و بهترین ها  

اهل بیت (علیهم السلام) ، برترین ها و بهترین ها

در میان موجودات هستى ، چه موجوداتى که از نظر آفرینش ، مادّى محض اند
و چه موجوداتى که سراپاى وجودشان معنوى است و چه موجوداتى که ترکیبى از
مادّیت و معنویّت اند ; برترین ها و بهترین هایى وجود دارند .
سبب و علت برتر و بهتر بودن هر یک از این سه نوع ، یا انتخاب و گزینش
حضرت حق است یا توجه معنوى او یا سعه وجودى موجود یا ایمان کامل و یقین
جامع و عمل شایسته او و یا سبب و علّت دیگرى که بر ما پوشید

ادامه مطلب  

اهل بیت (علیهم السلام) ، برترین ها و بهترین ها  

اهل بیت (علیهم السلام) ، برترین ها و بهترین ها

در میان موجودات هستى ، چه موجوداتى که از نظر آفرینش ، مادّى محض اند
و چه موجوداتى که سراپاى وجودشان معنوى است و چه موجوداتى که ترکیبى از
مادّیت و معنویّت اند ; برترین ها و بهترین هایى وجود دارند .
سبب و علت برتر و بهتر بودن هر یک از این سه نوع ، یا انتخاب و گزینش
حضرت حق است یا توجه معنوى او یا سعه وجودى موجود یا ایمان کامل و یقین
جامع و عمل شایسته او و یا سبب و علّت دیگرى که بر ما پوشید

ادامه مطلب  

اهل بیت (علیهم السلام) ، برترین ها و بهترین ها  

اهل بیت (علیهم السلام) ، برترین ها و بهترین ها

در میان موجودات هستى ، چه موجوداتى که از نظر آفرینش ، مادّى محض اند
و چه موجوداتى که سراپاى وجودشان معنوى است و چه موجوداتى که ترکیبى از
مادّیت و معنویّت اند ; برترین ها و بهترین هایى وجود دارند .
سبب و علت برتر و بهتر بودن هر یک از این سه نوع ، یا انتخاب و گزینش
حضرت حق است یا توجه معنوى او یا سعه وجودى موجود یا ایمان کامل و یقین
جامع و عمل شایسته او و یا سبب و علّت دیگرى که بر ما پوشید

ادامه مطلب  

اهل بیت (علیهم السلام) ، برترین ها و بهترین ها  

اهل بیت (علیهم السلام) ، برترین ها و بهترین ها

در میان موجودات هستى ، چه موجوداتى که از نظر آفرینش ، مادّى محض اند
و چه موجوداتى که سراپاى وجودشان معنوى است و چه موجوداتى که ترکیبى از
مادّیت و معنویّت اند ; برترین ها و بهترین هایى وجود دارند .
سبب و علت برتر و بهتر بودن هر یک از این سه نوع ، یا انتخاب و گزینش
حضرت حق است یا توجه معنوى او یا سعه وجودى موجود یا ایمان کامل و یقین
جامع و عمل شایسته او و یا سبب و علّت دیگرى که بر ما پوشید

ادامه مطلب  

Ruya 8. Bolum Haberi Yeni Bolum  

Elif'in Alaz pişmanlığı onu Bulut'a karşı zor durumda bırakıyor. Alaz ve Elif arasındaki savaşın giderek güçlendiği; Cihan’la ilgili sır perdesini aralamak isteyen Ruhşan’ın ipucu bulmaya çalıştığı ve Elif’in, Bulut’la konuşmak isteyen Yıldız’a tokat attığı tanıtım heyecanı arttırdı. Rüya 8.Bölüm Fragmanı Seyret. Ya Alaz’ın çirkin teklifini kabul edecek ya da sevdiği adamın öldürülmesini seyredecektir. Zaman ilerlemekte Bulut’un hayatı Elif’in ağzından çıkacak sözlere bağlıdır. Rüya 8.Bölüm Fragmanı 12 Eylül Salı, Rüya fragmanları. Ruhşan Selma’nın, Alaz’ın teyzesi olduğunu öğrenmiştir. Cihan’ın ailesinden sakladığı sır perdesi aralanmaktadır. rüya 8. bölüm fragmanı izle show tv

ادامه مطلب  

Ruya 8. Bolum Haberi Yeni Bolum  

Elif'in Alaz pişmanlığı onu Bulut'a karşı zor durumda bırakıyor. Alaz ve Elif arasındaki savaşın giderek güçlendiği; Cihan’la ilgili sır perdesini aralamak isteyen Ruhşan’ın ipucu bulmaya çalıştığı ve Elif’in, Bulut’la konuşmak isteyen Yıldız’a tokat attığı tanıtım heyecanı arttırdı. Rüya 8.Bölüm Fragmanı Seyret. Ya Alaz’ın çirkin teklifini kabul edecek ya da sevdiği adamın öldürülmesini seyredecektir. Zaman ilerlemekte Bulut’un hayatı Elif’in ağzından çıkacak sözlere bağlıdır. Rüya 8.Bölüm Fragmanı 12 Eylül Salı, Rüya fragmanları. Ruhşan Selma’nın, Alaz’ın teyzesi olduğunu öğrenmiştir. Cihan’ın ailesinden sakladığı sır perdesi aralanmaktadır. rüya 8. bölüm fragmanı izle show tv

ادامه مطلب  

Ruya 8. Bolum Haberi Yeni Bolum  

Elif'in Alaz pişmanlığı onu Bulut'a karşı zor durumda bırakıyor. Alaz ve Elif arasındaki savaşın giderek güçlendiği; Cihan’la ilgili sır perdesini aralamak isteyen Ruhşan’ın ipucu bulmaya çalıştığı ve Elif’in, Bulut’la konuşmak isteyen Yıldız’a tokat attığı tanıtım heyecanı arttırdı. Rüya 8.Bölüm Fragmanı Seyret. Ya Alaz’ın çirkin teklifini kabul edecek ya da sevdiği adamın öldürülmesini seyredecektir. Zaman ilerlemekte Bulut’un hayatı Elif’in ağzından çıkacak sözlere bağlıdır. Rüya 8.Bölüm Fragmanı 12 Eylül Salı, Rüya fragmanları. Ruhşan Selma’nın, Alaz’ın teyzesi olduğunu öğrenmiştir. Cihan’ın ailesinden sakladığı sır perdesi aralanmaktadır. rüya 8. bölüm fragmanı izle show tv

ادامه مطلب  

امل، من و یا ژن ؟  

امل، داستان دختریِ استرالیاییست که تصمیم می گیرد بطور تمام وقت با حجاب باشد. داستانِ این دختر، که بطور خود خواسته و نه موروثی، محجبه و فراتر از آن مسلمان میشود باید برای ماهایی که بی هیچ اختیاری محجبه بودیم و هستیم جالب باشد."انتخاب و اختیار!" آنهم در چیزی که ما سخت ، بد و نجسب می دانیمش.
اما اینطور نیست. امل، داستان همه دخترانِ این سرزمینه. همه ی آنهایی که نه به صرف بد حجاب یا با حجاب بود بلکه بخاطر "عجیب" بودن سرزنش شدند، سرکوب شدند و به آنها ک

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1