آمادگی برای مرگ  

روزی حضرت امیر وارد مسجد کوفه شدند و به جمعی که در آنجا بودند عرض کردند که:
ای مردم، کدامیک از شما میداند که تا شب زنده خواهد ماند؟ قيام کند تا من ببینم.
از آن جمع هیچ یک قيام نکردند.
امام فرمودند که اکنون کدامیک از شما برای مردن آماده هستید؟ قيام کند تا من ببینم.
باز هم از آن جمع هیچ یک قيام نکردند.
مولا فرمودند که شما چه جور آدمی هستید که از لحظه بعد خود خبر ندارید ولی خود را برای مرگ آماده نمی کنید. وای بر شما مردم ...
مرگ ما را با دنیای تازه ای ر

ادامه مطلب  

آمادگی برای مرگ  

روزی حضرت امیر وارد مسجد کوفه شدند و به جمعی که در آنجا بودند عرض کردند که:
ای مردم، کدامیک از شما میداند که تا شب زنده خواهد ماند؟ قيام کند تا من ببینم.
از آن جمع هیچ یک قيام نکردند.
امام فرمودند که اکنون کدامیک از شما برای مردن آماده هستید؟ قيام کند تا من ببینم.
باز هم از آن جمع هیچ یک قيام نکردند.
مولا فرمودند که شما چه جور آدمی هستید که از لحظه بعد خود خبر ندارید ولی خود را برای مرگ آماده نمی کنید. وای بر شما مردم ...
مرگ ما را با دنیای تازه ای ر

ادامه مطلب  

قیام  

 """ بوسه های عاشقانه ات باداباد
ببوسم دلِ ریش ریش فرهاد
بیستونم!
شیرینم گمشده در هیاهو
 تیشه های رزمَت کجایند،
بزم گنجه ناتمام است؛
""" من دیشب به خواب می دیدم خدا می خندید،
بر بامِ آسمان می رقصید """
تبسّم های کودکانه ام مرده اند
فرهاد ماند و بوسه های سنگی اش
فرهاد ماند و اشک های خونی اش. """
 
 """ بوسه های عاشقانه ات باداباد
ببوسم دلِ ریش ریشِ فرهاد
گویی به مرگ قيام می کند،
خسرو؛
به بینش جهان پیام می کند؛
آیا هنوز گرمی لب های مرا می شناسی؟
آیا هنو

ادامه مطلب  

هفتاد و پنج فایده و فضیلت با نماز ش  

1. نماز شب، باعث نابودی گناهان در روز است.
2. نماز شب، سبب نور در قيامت است.
3. نماز شب، افتخار مؤمن در دنیا و آخرت است.
4. ثواب همه چیز در قرآن بیان شده به جز نماز شب، به خاطر زیادی ثواب آن.
5. نماز شب، خلوت با خداوند است.
6. نماز شب خوان در بهشت با اسبهای بالدار پرواز می کند.
7. بهشتیان به نماز شب خوان غبطه می خورند.
8. شریف ترین افراد امت پیامبر صلی الله علیه و آله نماز شب خوانان هستند.
9. شرافت هر فردی به قيام شبانه و شب زنده داری اوست.
10. خداوند به خاطر نم

ادامه مطلب  

ابو مسلم خراسانی  

❓در مورد ابو مُسلم خراسانی اخیرا حرف و حدیثای زیادیه. اسمِ تیم فوتبالِ مشهد رو به "سیاه جامگان" برگردوندن. ماجرای آیت الله علم الهدی و نامه جناب مهاجرانی رو هم در جریانید لابد! نظرتون در این مورد؟ پاسخ
بعدِ اظهاراتِ آیت الله علم الهدی و جوابیه آقای مهاجرانی، مصاحبه ای شکل گرفت با جناب آقای رسول جعفریان که در زمینه تاریخِ اسلام ایشون از اولین هایِ کشورند. سِمَتِ فعلیِ ایشون رئیس کتابخونه مجلس شورای اسلامی هست. طبقِ بیان ایشون ابومسلم با این

ادامه مطلب  

ابو مسلم خراسانی  

❓در مورد ابو مُسلم خراسانی اخیرا حرف و حدیثای زیادیه. اسمِ تیم فوتبالِ مشهد رو به "سیاه جامگان" برگردوندن. ماجرای آیت الله علم الهدی و نامه جناب مهاجرانی رو هم در جریانید لابد! نظرتون در این مورد؟ پاسخ
بعدِ اظهاراتِ آیت الله علم الهدی و جوابیه آقای مهاجرانی، مصاحبه ای شکل گرفت با جناب آقای رسول جعفریان که در زمینه تاریخِ اسلام ایشون از اولین هایِ کشورند. سِمَتِ فعلیِ ایشون رئیس کتابخونه مجلس شورای اسلامی هست. طبقِ بیان ایشون ابومسلم با این

ادامه مطلب  

ابو مسلم خراسانی  

❓در مورد ابو مُسلم خراسانی اخیرا حرف و حدیثای زیادیه. اسمِ تیم فوتبالِ مشهد رو به "سیاه جامگان" برگردوندن. ماجرای آیت الله علم الهدی و نامه جناب مهاجرانی رو هم در جریانید لابد! نظرتون در این مورد؟ پاسخ
بعدِ اظهاراتِ آیت الله علم الهدی و جوابیه آقای مهاجرانی، مصاحبه ای شکل گرفت با جناب آقای رسول جعفریان که در زمینه تاریخِ اسلام ایشون از اولین هایِ کشورند. سِمَتِ فعلیِ ایشون رئیس کتابخونه مجلس شورای اسلامی هست. طبقِ بیان ایشون ابومسلم با این

ادامه مطلب  

ابو مسلم خراسانی  

❓در مورد ابو مُسلم خراسانی اخیرا حرف و حدیثای زیادیه. اسمِ تیم فوتبالِ مشهد رو به "سیاه جامگان" برگردوندن. ماجرای آیت الله علم الهدی و نامه جناب مهاجرانی رو هم در جریانید لابد! نظرتون در این مورد؟ پاسخ
بعدِ اظهاراتِ آیت الله علم الهدی و جوابیه آقای مهاجرانی، مصاحبه ای شکل گرفت با جناب آقای رسول جعفریان که در زمینه تاریخِ اسلام ایشون از اولین هایِ کشورند. سِمَتِ فعلیِ ایشون رئیس کتابخونه مجلس شورای اسلامی هست. طبقِ بیان ایشون ابومسلم با این

ادامه مطلب  

ابو مسلم خراسانی  

❓در مورد ابو مُسلم خراسانی اخیرا حرف و حدیثای زیادیه. اسمِ تیم فوتبالِ مشهد رو به "سیاه جامگان" برگردوندن. ماجرای آیت الله علم الهدی و نامه جناب مهاجرانی رو هم در جریانید لابد! نظرتون در این مورد؟ پاسخ
بعدِ اظهاراتِ آیت الله علم الهدی و جوابیه آقای مهاجرانی، مصاحبه ای شکل گرفت با جناب آقای رسول جعفریان که در زمینه تاریخِ اسلام ایشون از اولین هایِ کشورند. سِمَتِ فعلیِ ایشون رئیس کتابخونه مجلس شورای اسلامی هست. طبقِ بیان ایشون ابومسلم با این

ادامه مطلب  

ابو مسلم خراسانی  

❓در مورد ابو مُسلم خراسانی اخیرا حرف و حدیثای زیادیه. اسمِ تیم فوتبالِ مشهد رو به "سیاه جامگان" برگردوندن. ماجرای آیت الله علم الهدی و نامه جناب مهاجرانی رو هم در جریانید لابد! نظرتون در این مورد؟ پاسخ
بعدِ اظهاراتِ آیت الله علم الهدی و جوابیه آقای مهاجرانی، مصاحبه ای شکل گرفت با جناب آقای رسول جعفریان که در زمینه تاریخِ اسلام ایشون از اولین هایِ کشورند. سِمَتِ فعلیِ ایشون رئیس کتابخونه مجلس شورای اسلامی هست. طبقِ بیان ایشون ابومسلم با این

ادامه مطلب  

یار تنوری/ روایت هارون مکی و سهل ابن حسن و امام صادق علیه السلام در مورد قیام+عکس+فیلم  

مأمون رقّی نقل می‌‌کند: خدمت امام صادق(علیه السلام) بودم که سهل بن حسن
خراسانى وارد شد، سلام کرد و نشست. سپس گفت ای فرزند رسول خدا! چقدر شما رئوف و
مهربان هستید. شما امام هستید، چرا دفاع از حق خود نمى‌‌کنید با این‌‌که بیش از صد
هزار شیعه آماده نبرد دارید.

امام(علیه السلام) فرمود: «خراسانى بنشین، خوش آمدی». سپس به خدمت‌کار
فرمود: «تنور را روشن کن!».

خدمت‌کار امام(علیه السلام) تنور را روشن کرد. و امام(علیه السلام) رو به
مرد خراسانى نموده، فرمو

ادامه مطلب  

یار تنوری/ روایت هارون مکی و سهل ابن حسن و امام صادق علیه السلام در مورد قیام+عکس+فیلم  

مأمون رقّی نقل می‌‌کند: خدمت امام صادق(علیه السلام) بودم که سهل بن حسن
خراسانى وارد شد، سلام کرد و نشست. سپس گفت ای فرزند رسول خدا! چقدر شما رئوف و
مهربان هستید. شما امام هستید، چرا دفاع از حق خود نمى‌‌کنید با این‌‌که بیش از صد
هزار شیعه آماده نبرد دارید.

امام(علیه السلام) فرمود: «خراسانى بنشین، خوش آمدی». سپس به خدمت‌کار
فرمود: «تنور را روشن کن!».

خدمت‌کار امام(علیه السلام) تنور را روشن کرد. و امام(علیه السلام) رو به
مرد خراسانى نموده، فرمو

ادامه مطلب  

25 ذیقعده روز دحوالارض ، یک روز دوست داشتنی!  

دَحْوُالأرْض
 
بیست و پنجم ذیقعده شب دَحْوُالاْرْض است (یعنى پهن شدن زمین از زیر خانه کعبه بر روى آب ) و از لیالى شریفه است که رحمت خدا در آن نازل مى شود و قيام به عبادت در آن اجر بسیار دارد و از حَسَن بن على وَشّا روایت است که گفت من کودک بودم که با پدرم در خدمت امام رضاعلیه السلام شام خوردیم در شب بیست و پنجم ماه ذى القعده پس فرمود که امشب حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت عیسى علیه السلام متولّد شده اند و زمین از زیر کعبه پهن شده است پس هر که روز

ادامه مطلب  

سیره امام موسی بن جعفر  

از حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی

یکی از انحرافات وارده بر دین تساهل و تسامح است مغرضان کج اندیش دینی و متدینین ساده لوح و خوش باور در این موضوع بیشترین خسارت را به اسلام وارد کرده اند، اگر اندیشه اسلام از چشمه زلال اهل بیت به ما نرسد شفا بخش نیست.
امام کاظم(ع) جزو امامانی هست که نمونه های فراوانی از سیره آن حضرت وارد شده که چگونه با این موضوع برخورد داشته و در دفاع از دین تا مرز شهادت پیش رفت گوشه ای از اقدامات این امام(ع) عبارتند ا

ادامه مطلب  

وقتی حضور آینه کمرنگ میشود...  

گاهی دلم میخواهد همسر آینده‌ام نویسنده و یا شاعر باشد، هی بنویسد و «تو» های نوشته‌اش به من رجوع کنند. گاهی دلم میخواهد شعر شوم مرا بنویسد هی مدام بروم در ذهنش واژه شوم و از روحش در جانم بریزد، هی مرا بگوید هی تکرارم کند تا بالاخره جفت و جور شوم و قافیه دار... اما گاهی فکر میکنم که نه، کاش حتی ذره‌ای هم از ادبیات چیزی نداند چراکه ما نویسنده‌ها انسان های خطرناکی هستیم اگر بخواهیم. ما کلمات را به اغراق درمی‌آوریم و حقیقت را پسِ مفاهیمی پیچیده پ

ادامه مطلب  

وقتی حضور آینه کمرنگ میشود...  

گاهی دلم میخواهد همسر آینده‌ام نویسنده و یا شاعر باشد، هی بنویسد و «تو» های نوشته‌اش به من رجوع کنند. گاهی دلم میخواهد شعر شوم مرا بنویسد هی مدام بروم در ذهنش واژه شوم و از روحش در جانم بریزد، هی مرا بگوید هی تکرارم کند تا بالاخره جفت و جور شوم و قافیه دار... اما گاهی فکر میکنم که نه، کاش حتی ذره‌ای هم از ادبیات چیزی نداند چراکه ما نویسنده‌ها انسان های خطرناکی هستیم اگر بخواهیم. ما کلمات را به اغراق درمی‌آوریم و حقیقت را پسِ مفاهیمی پیچیده پ

ادامه مطلب  

وقتی حضور آینه کمرنگ میشود...  

گاهی دلم میخواهد همسر آینده‌ام نویسنده و یا شاعر باشد، هی بنویسد و «تو» های نوشته‌اش به من رجوع کنند. گاهی دلم میخواهد شعر شوم مرا بنویسد هی مدام بروم در ذهنش واژه شوم و از روحش در جانم بریزد، هی مرا بگوید هی تکرارم کند تا بالاخره جفت و جور شوم و قافیه دار... اما گاهی فکر میکنم که نه، کاش حتی ذره‌ای هم از ادبیات چیزی نداند چراکه ما نویسنده‌ها انسان های خطرناکی هستیم اگر بخواهیم. ما کلمات را به اغراق درمی‌آوریم و حقیقت را پسِ مفاهیمی پیچیده پ

ادامه مطلب  

وقتی حضور آینه کمرنگ میشود...  

گاهی دلم میخواهد همسر آینده‌ام نویسنده و یا شاعر باشد، هی بنویسد و «تو» های نوشته‌اش به من رجوع کنند. گاهی دلم میخواهد شعر شوم مرا بنویسد هی مدام بروم در ذهنش واژه شوم و از روحش در جانم بریزد، هی مرا بگوید هی تکرارم کند تا بالاخره جفت و جور شوم و قافیه دار... اما گاهی فکر میکنم که نه، کاش حتی ذره‌ای هم از ادبیات چیزی نداند چراکه ما نویسنده‌ها انسان های خطرناکی هستیم اگر بخواهیم. ما کلمات را به اغراق درمی‌آوریم و حقیقت را پسِ مفاهیمی پیچیده پ

ادامه مطلب  

وقتی حضور آینه کمرنگ میشود...  

گاهی دلم میخواهد همسر آینده‌ام نویسنده و یا شاعر باشد، هی بنویسد و «تو» های نوشته‌اش به من رجوع کنند. گاهی دلم میخواهد شعر شوم مرا بنویسد هی مدام بروم در ذهنش واژه شوم و از روحش در جانم بریزد، هی مرا بگوید هی تکرارم کند تا بالاخره جفت و جور شوم و قافیه دار... اما گاهی فکر میکنم که نه، کاش حتی ذره‌ای هم از ادبیات چیزی نداند چراکه ما نویسنده‌ها انسان های خطرناکی هستیم اگر بخواهیم. ما کلمات را به اغراق درمی‌آوریم و حقیقت را پسِ مفاهیمی پیچیده پ

ادامه مطلب  

وقتی حضور آینه کمرنگ میشود...  

گاهی دلم میخواهد همسر آینده‌ام نویسنده و یا شاعر باشد، هی بنویسد و «تو» های نوشته‌اش به من رجوع کنند. گاهی دلم میخواهد شعر شوم مرا بنویسد هی مدام بروم در ذهنش واژه شوم و از روحش در جانم بریزد، هی مرا بگوید هی تکرارم کند تا بالاخره جفت و جور شوم و قافیه دار... اما گاهی فکر میکنم که نه، کاش حتی ذره‌ای هم از ادبیات چیزی نداند چراکه ما نویسنده‌ها انسان های خطرناکی هستیم اگر بخواهیم. ما کلمات را به اغراق درمی‌آوریم و حقیقت را پسِ مفاهیمی پیچیده پ

ادامه مطلب  

وقتی حضور آینه کمرنگ میشود...  

گاهی دلم میخواهد همسر آینده‌ام نویسنده و یا شاعر باشد، هی بنویسد و «تو» های نوشته‌اش به من رجوع کنند. گاهی دلم میخواهد شعر شوم مرا بنویسد هی مدام بروم در ذهنش واژه شوم و از روحش در جانم بریزد، هی مرا بگوید هی تکرارم کند تا بالاخره جفت و جور شوم و قافیه دار... اما گاهی فکر میکنم که نه، کاش حتی ذره‌ای هم از ادبیات چیزی نداند چراکه ما نویسنده‌ها انسان های خطرناکی هستیم اگر بخواهیم. ما کلمات را به اغراق درمی‌آوریم و حقیقت را پسِ مفاهیمی پیچیده پ

ادامه مطلب  

وقتی حضور آینه کمرنگ میشود...  

گاهی دلم میخواهد همسر آینده‌ام نویسنده و یا شاعر باشد، هی بنویسد و «تو» های نوشته‌اش به من رجوع کنند. گاهی دلم میخواهد شعر شوم مرا بنویسد هی مدام بروم در ذهنش واژه شوم و از روحش در جانم بریزد، هی مرا بگوید هی تکرارم کند تا بالاخره جفت و جور شوم و قافیه دار... اما گاهی فکر میکنم که نه، کاش حتی ذره‌ای هم از ادبیات چیزی نداند چراکه ما نویسنده‌ها انسان های خطرناکی هستیم اگر بخواهیم. ما کلمات را به اغراق درمی‌آوریم و حقیقت را پسِ مفاهیمی پیچیده پ

ادامه مطلب  

وقتی حضور آینه کمرنگ میشود...  

گاهی دلم میخواهد همسر آینده‌ام نویسنده و یا شاعر باشد، هی بنویسد و «تو» های نوشته‌اش به من رجوع کنند. گاهی دلم میخواهد شعر شوم مرا بنویسد هی مدام بروم در ذهنش واژه شوم و از روحش در جانم بریزد، هی مرا بگوید هی تکرارم کند تا بالاخره جفت و جور شوم و قافیه دار... اما گاهی فکر میکنم که نه، کاش حتی ذره‌ای هم از ادبیات چیزی نداند چراکه ما نویسنده‌ها انسان های خطرناکی هستیم اگر بخواهیم. ما کلمات را به اغراق درمی‌آوریم و حقیقت را پسِ مفاهیمی پیچیده پ

ادامه مطلب  

نام عباس خودش معنی رستاخیز است  

قامتش اوج قيام است ، قيامت کرده استقد سقای تو رعناست اگر بگذارند …
 
سقا با صدای مجید بنی فاطمه
متاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد.توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشدبا این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.
param name="AutoStart" value="False">


 

ادامه مطلب  

کجایند آنها که ...  

افسوس می خورم بر عمری که دارد تلف می شود. اگر فقط 2 ساعت از عمر من در هفته بود حرفی نبود اما همین دو ساعت را ضرب در حدود 50/60 نفر بکنید. گمان می کنم واقعن دغدغه ی من و شاید دوستانم این نباشد که کلمه پاراکلتوس چند بار در فلان انجیل آمده است و اینکه انجیل یوحانا قدیمی تر است یا فلان انجیل. اینکه فلان نفر آنوسی است و آنوسی ها کی هستند هم ماجرای مشابهی دارد. فکر نمی کنم ماجرای ادواردو آنیلی و این ها هم اساسن ربطی به صدراسلام داشته باشد! حال خودش را کاری

ادامه مطلب  

قرآن،کتاب آموزش عدالت:  

دانشگاه هاروارد آمریکا ترجمه انگلیسی آیه‌ 135 سوره مبارکه «نساء» را بر بالای درب ورودی دانشکده حقوق خود نصب کرده است.
 ترجمه
آیه 135 سوره نساء به زبان انگلیسی، روی دیوار ورودی اصلی دانشکده حقوق
هاروارد نصب شده است.این خبر از سوی یک دانشجوی عربستانی که در هاروارد
مشغول به تحصیل است، منتشر شد.
«عبدالله
جمعه»، دانشجوی عربستانی دانشگاه هاروارد اعلام کرد: متوجه شدم که این آیه
قرآن بر سردر دانشکده حقوق قرار داده شده و به عنوان یکی از بهترین
ت

ادامه مطلب  

قرآن،کتاب آموزش عدالت:  

دانشگاه هاروارد آمریکا ترجمه انگلیسی آیه‌ 135 سوره مبارکه «نساء» را بر بالای درب ورودی دانشکده حقوق خود نصب کرده است.
 ترجمه
آیه 135 سوره نساء به زبان انگلیسی، روی دیوار ورودی اصلی دانشکده حقوق
هاروارد نصب شده است.این خبر از سوی یک دانشجوی عربستانی که در هاروارد
مشغول به تحصیل است، منتشر شد.
«عبدالله
جمعه»، دانشجوی عربستانی دانشگاه هاروارد اعلام کرد: متوجه شدم که این آیه
قرآن بر سردر دانشکده حقوق قرار داده شده و به عنوان یکی از بهترین
ت

ادامه مطلب  

قرآن،کتاب آموزش عدالت:  

دانشگاه هاروارد آمریکا ترجمه انگلیسی آیه‌ 135 سوره مبارکه «نساء» را بر بالای درب ورودی دانشکده حقوق خود نصب کرده است.
 ترجمه
آیه 135 سوره نساء به زبان انگلیسی، روی دیوار ورودی اصلی دانشکده حقوق
هاروارد نصب شده است.این خبر از سوی یک دانشجوی عربستانی که در هاروارد
مشغول به تحصیل است، منتشر شد.
«عبدالله
جمعه»، دانشجوی عربستانی دانشگاه هاروارد اعلام کرد: متوجه شدم که این آیه
قرآن بر سردر دانشکده حقوق قرار داده شده و به عنوان یکی از بهترین
ت

ادامه مطلب  

قرآن،کتاب آموزش عدالت:  

دانشگاه هاروارد آمریکا ترجمه انگلیسی آیه‌ 135 سوره مبارکه «نساء» را بر بالای درب ورودی دانشکده حقوق خود نصب کرده است.
 ترجمه
آیه 135 سوره نساء به زبان انگلیسی، روی دیوار ورودی اصلی دانشکده حقوق
هاروارد نصب شده است.این خبر از سوی یک دانشجوی عربستانی که در هاروارد
مشغول به تحصیل است، منتشر شد.
«عبدالله
جمعه»، دانشجوی عربستانی دانشگاه هاروارد اعلام کرد: متوجه شدم که این آیه
قرآن بر سردر دانشکده حقوق قرار داده شده و به عنوان یکی از بهترین
ت

ادامه مطلب  

قرآن،کتاب آموزش عدالت:  

دانشگاه هاروارد آمریکا ترجمه انگلیسی آیه‌ 135 سوره مبارکه «نساء» را بر بالای درب ورودی دانشکده حقوق خود نصب کرده است.
 ترجمه
آیه 135 سوره نساء به زبان انگلیسی، روی دیوار ورودی اصلی دانشکده حقوق
هاروارد نصب شده است.این خبر از سوی یک دانشجوی عربستانی که در هاروارد
مشغول به تحصیل است، منتشر شد.
«عبدالله
جمعه»، دانشجوی عربستانی دانشگاه هاروارد اعلام کرد: متوجه شدم که این آیه
قرآن بر سردر دانشکده حقوق قرار داده شده و به عنوان یکی از بهترین
ت

ادامه مطلب  

قرآن،کتاب آموزش عدالت:  

دانشگاه هاروارد آمریکا ترجمه انگلیسی آیه‌ 135 سوره مبارکه «نساء» را بر بالای درب ورودی دانشکده حقوق خود نصب کرده است.
 ترجمه
آیه 135 سوره نساء به زبان انگلیسی، روی دیوار ورودی اصلی دانشکده حقوق
هاروارد نصب شده است.این خبر از سوی یک دانشجوی عربستانی که در هاروارد
مشغول به تحصیل است، منتشر شد.
«عبدالله
جمعه»، دانشجوی عربستانی دانشگاه هاروارد اعلام کرد: متوجه شدم که این آیه
قرآن بر سردر دانشکده حقوق قرار داده شده و به عنوان یکی از بهترین
ت

ادامه مطلب  

روزه در فقه شافعی (3)  

بسم الله الرحمن الرحیم     
                                                                                             ‌                      روزه در فقه شافعی( ۳ )
آداب روزه:
۱-  شتاب در افطار
-  مقصود از عجله در افطار این است که به مجرد این که مطمئن شد غروب کامل شده روزه اش را افطار کند و آن را به تاخیر نیندازد. اما تا زمانی که غروب کامل نشده حق ندارد به نیت تعجیل در افطار روزه را افطار کندکه منجر به بطلان روزه شود.
۲-  سحری خوردن و تاخیر در آن تا نزدیک به طلوع فج

ادامه مطلب  

تکمیل حرایم گسل شهرهای تبریز و کرمان/ ساخت وساز روی قنوات شهر تهران ضابطه‌مند می‌شود  

 بیت‌اللهی از تکمیل حرایم شهرهای تبریز و کرمان خبر داد و گفت: مرکز تحقیقات موظف شد تا ضابطه‌ای برای ساخت و ساز بر روی قنوات و حفرات زیرسطحی شهر تهران که برخی از آنها حوادث شهری تهران را در سال گذشته رقم زدند، تهیه کند و با تصویب آن در شورای‌عالی شهرسازی‌و‌معماری ایران، ضابطه به سایر شهرهای کشور، تعمیم داده شود که کارهای آن مراحل نهایی خود را طی می‌کند.

علی بیت‌اللهی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گفت: در پی مصوبه ش

ادامه مطلب  

آن قبر که در مدینه شد گم پیدا شده در مدینه قم  

آ

عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ
حَرَماً وَ هُوَ مَکَّةُ وَ لِرَسُولِهِ حَرَماً وَ هُوَ الْمَدِینَةُ وَ
لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ حَرَماً وَ هُوَ الْکُوفَةُ وَ لَنَا حَرَماً وَ هُوَ
قُمُّ وَ سَتُدْفَنُ فِیهِ امْرَأَةٌ مِنْ وُلْدِی تُسَمَّى فَاطِمَةَ مَنْ زَارَهَا
وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ


یعنی: خدا را حرمی است و آن مکه است، پیامبر را
حرمی است و آن مدینه است، امیرالمومنین را حرمی است و آن کوفه است و برای ما حرمی
است و آن قم است و

ادامه مطلب  

پاسخ فناورانه ایران به اقدام تروریستی داعش  

سیناپرس: اندکی پس از غروب خورشید روز یکشنبه، مواضع
فرماندهی تروریست های تکفیری داعش در دیرالزور سوریه مورد حمله موشکی سپاه
پاسداران قرار گرفت.
براساس اطلاعیه روابط عمومی کل
سپاه پاسداران، حمله موشکی شب گذشته به مقر فرماندهی و مراکز تجمع و
پشتیبانی تروریست های تکفیری، با هدف مجازات عاملین حمله تروریستی اخیر در
تهران صورت گرفت.
در این عملیات، تعدادی موشک میان
برد زمین به زمین از پایگاه های موشکی نیروی هوافضای سپاه در استان های
کرمانشا

ادامه مطلب  

پاسخ فناورانه ایران به اقدام تروریستی داعش  

سیناپرس: اندکی پس از غروب خورشید روز یکشنبه، مواضع
فرماندهی تروریست های تکفیری داعش در دیرالزور سوریه مورد حمله موشکی سپاه
پاسداران قرار گرفت.
براساس اطلاعیه روابط عمومی کل
سپاه پاسداران، حمله موشکی شب گذشته به مقر فرماندهی و مراکز تجمع و
پشتیبانی تروریست های تکفیری، با هدف مجازات عاملین حمله تروریستی اخیر در
تهران صورت گرفت.
در این عملیات، تعدادی موشک میان
برد زمین به زمین از پایگاه های موشکی نیروی هوافضای سپاه در استان های
کرمانشا

ادامه مطلب  

پاسخ فناورانه ایران به اقدام تروریستی داعش  

سیناپرس: اندکی پس از غروب خورشید روز یکشنبه، مواضع
فرماندهی تروریست های تکفیری داعش در دیرالزور سوریه مورد حمله موشکی سپاه
پاسداران قرار گرفت.
براساس اطلاعیه روابط عمومی کل
سپاه پاسداران، حمله موشکی شب گذشته به مقر فرماندهی و مراکز تجمع و
پشتیبانی تروریست های تکفیری، با هدف مجازات عاملین حمله تروریستی اخیر در
تهران صورت گرفت.
در این عملیات، تعدادی موشک میان
برد زمین به زمین از پایگاه های موشکی نیروی هوافضای سپاه در استان های
کرمانشا

ادامه مطلب  

پاسخ فناورانه ایران به اقدام تروریستی داعش  

سیناپرس: اندکی پس از غروب خورشید روز یکشنبه، مواضع
فرماندهی تروریست های تکفیری داعش در دیرالزور سوریه مورد حمله موشکی سپاه
پاسداران قرار گرفت.
براساس اطلاعیه روابط عمومی کل
سپاه پاسداران، حمله موشکی شب گذشته به مقر فرماندهی و مراکز تجمع و
پشتیبانی تروریست های تکفیری، با هدف مجازات عاملین حمله تروریستی اخیر در
تهران صورت گرفت.
در این عملیات، تعدادی موشک میان
برد زمین به زمین از پایگاه های موشکی نیروی هوافضای سپاه در استان های
کرمانشا

ادامه مطلب  

نامه هفتم  

به نام خدایی ک همین نزدیکی ست....
اَلسَّلاٰمُ عَلَیْکْ یاٰصاٰحِبُنٰا
آقاجون امروز خیلی بد بودم.منو ببخشید.ولی حق دارم شاکی باشم.چند ماهه دارم با حضرت زهرا حرف میزنم مشکلمو میگم.گریه کردم زجه زدم.همین دیشب نفسم میگرفت وسط گریه.خب آخه با خودم گفتم چند ماهه دارم متوسل میشم.ولی حضرت زهرا منو قبول نداره.خب حق داره دختر پیامبرمونه پاک و مطهره.ولی خب چی میشه یه نگاه به من آلوده هم بکنه.نگام نمیکنه جوابمو نمیده.دلم شکسته.آخه هرچقدم بد باشم گناه کار ت

ادامه مطلب  

نامه هفتم  

به نام خدایی ک همین نزدیکی ست....
اَلسَّلاٰمُ عَلَیْکْ یاٰصاٰحِبُنٰا
آقاجون امروز خیلی بد بودم.منو ببخشید.ولی حق دارم شاکی باشم.چند ماهه دارم با حضرت زهرا حرف میزنم مشکلمو میگم.گریه کردم زجه زدم.همین دیشب نفسم میگرفت وسط گریه.خب آخه با خودم گفتم چند ماهه دارم متوسل میشم.ولی حضرت زهرا منو قبول نداره.خب حق داره دختر پیامبرمونه پاک و مطهره.ولی خب چی میشه یه نگاه به من آلوده هم بکنه.نگام نمیکنه جوابمو نمیده.دلم شکسته.آخه هرچقدم بد باشم گناه کار ت

ادامه مطلب  

نامه هفتم  

به نام خدایی ک همین نزدیکی ست....
اَلسَّلاٰمُ عَلَیْکْ یاٰصاٰحِبُنٰا
آقاجون امروز خیلی بد بودم.منو ببخشید.ولی حق دارم شاکی باشم.چند ماهه دارم با حضرت زهرا حرف میزنم مشکلمو میگم.گریه کردم زجه زدم.همین دیشب نفسم میگرفت وسط گریه.خب آخه با خودم گفتم چند ماهه دارم متوسل میشم.ولی حضرت زهرا منو قبول نداره.خب حق داره دختر پیامبرمونه پاک و مطهره.ولی خب چی میشه یه نگاه به من آلوده هم بکنه.نگام نمیکنه جوابمو نمیده.دلم شکسته.آخه هرچقدم بد باشم گناه کار ت

ادامه مطلب  

نامه هفتم  

به نام خدایی ک همین نزدیکی ست....
اَلسَّلاٰمُ عَلَیْکْ یاٰصاٰحِبُنٰا
آقاجون امروز خیلی بد بودم.منو ببخشید.ولی حق دارم شاکی باشم.چند ماهه دارم با حضرت زهرا حرف میزنم مشکلمو میگم.گریه کردم زجه زدم.همین دیشب نفسم میگرفت وسط گریه.خب آخه با خودم گفتم چند ماهه دارم متوسل میشم.ولی حضرت زهرا منو قبول نداره.خب حق داره دختر پیامبرمونه پاک و مطهره.ولی خب چی میشه یه نگاه به من آلوده هم بکنه.نگام نمیکنه جوابمو نمیده.دلم شکسته.آخه هرچقدم بد باشم گناه کار ت

ادامه مطلب  

نامه هفتم  

به نام خدایی ک همین نزدیکی ست....
اَلسَّلاٰمُ عَلَیْکْ یاٰصاٰحِبُنٰا
آقاجون امروز خیلی بد بودم.منو ببخشید.ولی حق دارم شاکی باشم.چند ماهه دارم با حضرت زهرا حرف میزنم مشکلمو میگم.گریه کردم زجه زدم.همین دیشب نفسم میگرفت وسط گریه.خب آخه با خودم گفتم چند ماهه دارم متوسل میشم.ولی حضرت زهرا منو قبول نداره.خب حق داره دختر پیامبرمونه پاک و مطهره.ولی خب چی میشه یه نگاه به من آلوده هم بکنه.نگام نمیکنه جوابمو نمیده.دلم شکسته.آخه هرچقدم بد باشم گناه کار ت

ادامه مطلب  

نامه هفتم  

به نام خدایی ک همین نزدیکی ست....
اَلسَّلاٰمُ عَلَیْکْ یاٰصاٰحِبُنٰا
آقاجون امروز خیلی بد بودم.منو ببخشید.ولی حق دارم شاکی باشم.چند ماهه دارم با حضرت زهرا حرف میزنم مشکلمو میگم.گریه کردم زجه زدم.همین دیشب نفسم میگرفت وسط گریه.خب آخه با خودم گفتم چند ماهه دارم متوسل میشم.ولی حضرت زهرا منو قبول نداره.خب حق داره دختر پیامبرمونه پاک و مطهره.ولی خب چی میشه یه نگاه به من آلوده هم بکنه.نگام نمیکنه جوابمو نمیده.دلم شکسته.آخه هرچقدم بد باشم گناه کار ت

ادامه مطلب  

راه تشخیص خوبتر  

انتخاب
بهترین عمل از بین کارهای نیکف خود یک توفیق خاص می طلبد. اینکه بتوانیم از میان دو
کار، آنکه بها و ارزش زیاده ای دارد را برگزینیم نشان می دهد که «بصیرت» نافذ شده
و خدای مهربان به تو « فرقان»  یعنی قدرت
تشخیص حق و باطل را داده و این جای شکرگزاری است.

مؤمن
باید «عمل احسن» انجام دهد و به حداقل از «کار حسن» راضی نشود. در این صورت، سرعت
رشد و پیشرفت او زیاد خواهد بود.

به
نمونه ای از روش تشخیص خوب و خوب تر اشاره می کنیم:

روی
عن بعض الصّحابة قال‏:

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1